katalog_Mikomax_2018_KATALOG

Kim jesteśmy? Who are we? Wer sind wir?

Nowa technologia / New technology / Die neue Technologie

LASER technology

Certyfikaty i systemy zarządzania / Certificates and management systems / Zeugnisse und Verwaltungssysteme

Nowe standardy jakości i designu / New design and quality standards / Neue Standards in der Qualität und Optik

Kim jesteśmy ? Who are we ?

Wer sind wir ?

Brak widocznej spoiny kleinowej Homogeniczne wykończenie płyty Brak śladów i smug po kleju Lepsza wytrzymałość na wilgotność w miejscu łączenia obrzeża z płytą Podniesiona wytrzymałość na ciepło w miejscu łączenia obrzeża z blatem

No visible glue joint Homogenous look of the work place Fewer residues of glue or dirt in the edge area Improved moisture resistance at the connection of edge and board Increased thermal stability at the connection of edge and board

sichtbare Kleberfuge entfällt homogene Werkstückoptik

Kim jesteśmy / ... / ...

weniger Klebe - oder Schmutzrückstände im Kantenbereich verbesserte

Feuchtigkeitsbeständigkeit in der Verbindung von Kante und Platte erhöhte Wärmebeständigkeit in der Verbindung von Kante und Platte keine Einschränkungen hinsichtlich Farb - und Dekorpalette

Przynależność do organizacji / Membership in organizations / Mitgliedschaft in Organisationen

Jeszcze bardziej odpowiedzialni ekologicznie / We are even more ecological / Laserkante auch ökologisch sinnvoll

Nagrody i wyróżnienia / Awards and distinctions / Preise und Auszeichnungen

Mniejszy wkład materiałowy / Less material input / Geringerer Materialeinsatz

Wyeliminowanie środków do czyszczenia / No use of auxiliary materials like separating or cleaning agents / Keine Verwendung von Reinigungsmitteln

Mniejsza odpadowość / Less waste by assured process parameters / Geringere Ausschussquote

Działalność badawcza / Research activities / Forschungsaktivitäten

Zmniejszenie zużycia energii elektrycznej

Raport zprojektubadawczego przeprowadzonegoprzez: MIKOMAXSMARTOFFICE w 2015 Biura nowoczesnych usług centrówwopinii pracownikówwPolsce Reporton the research project carriedoutby: MIKOMAXSMARTOFFICE in 2015 Officesofmodern

Raport zprojektu badawczegow sektorach ITO,BPO,R&D,SSC przeprowadzonegoprzez: MIKOMAXSMARTOFFICE w 2014 Biura nowoczesnych usługwopinii pracownikówwPolsce Reporton the researchproject carriedout in ITO,BPO,R&D,SSC sectorsby: MIKOMAXSMARTOFFICE in 2014 Officesof modern

w procesie oklejania obrzeża / Use of energy exclusively during theedging process / Energieeinsatz ausschließlich während des Bekantungsprozesses

service centres inemployees’ opinion inPoland

service centres inemployees’ opinion inPoland

Badania zostałyprzeprowadzone podpatronatem: Reserach carried outunder theauspicesof:

Badania zostały przeprowadzone pod patronatem: Reserach carriedoutunder theauspices of:

/ 07

/ 06

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker